Siin on võimalik tutvuda Henno Arraku teostega. Ajalooline rännak algab aastast 1957, kui Henno õppis ERKI-s graafikat. Teoste valik pärandihoidja kogus täieneb jooksvalt.

Kõik siin leiduvad tekstid, pildid ja teosed on meie kodulehe valdaja omandis ning neid kaitstakse seaduslikult. Nende kasutamiseks, reprodutseerimiseks, levitamiseks või muul viisil ärilistel või mitteärilistel eesmärkidel tuleb eelnevalt saada meie kirjalik luba.

Henno Arrak diplomitöö (1963)